SERTİFİKALARIMIZ

  • Home
  • /
  • SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemi tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini alabilir.

ISO 10002, müşteri memnuniyeti kalite sertifikasıdır. Şikayet kategorilerini ve her kategori için çözüm süreçlerini belirlememizi, belli yol haritaları ile şikayet yönetim süreçlerini iyileştirmemizi sağlamaya yöneliktir. Böylelikle akıllı, etkin ve verimli bir yolla şikayetleri çözerken müşteri memnuniyetini arttırmamızı sağlar.

ISO 14001:2015 Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Bu standard, kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.